معاونت پشتيباني 3337243
مديريت توسعه ومنابع انساني 3337381
مديريت امور مالي 3337221
مديريت بودجه وبرنامه ريزي منابع 3337261
دفترفني ونظارت بر طرح هاي عمراني 3337494-3337382
مديريت امورعمومي دانشگاه 3337256
كميته برون سپاري 3337246

کروکی آدرس معاونت

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:9
بازديد امروز سايت:215
بازديد اين صفحه:6457
تعداد کل بازديد:261896

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230

لینک های مفید:

»خدمات الکترونیک دانشگاه

»آئین نامه ها و دستورالعمل ها

»مناقصه ها و مزایده ها

»دستورالعملهاي نظام نوين مالي

»رویکرد نظام نوین مالی درمباحث بودجه ای

» معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت

» مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت

سایر معاونت ها:

»معاونت بهداشتی
» معاونت آموزشی
» معاونت پژوهشی
»معاونت دارو و غذا
»معاونت فرهنگی و دانشجوئی