شرح وظایف:

1- انجام مطالعات لازم در زمینه طرحهایی در رابطه با روشهای نوین سازماندهی و مدیریت واحدهای تابعه به منظور  همسویی با جامعه انقلاب اسلامی و نیل به هدفهای نهایی دانشگاه

2- مطالعه و بررسی روشهای تقلیل هزینه ها با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده خدمات ارائه شده

3- مطالعه و بررسی روشهای بهبود بازده نیروها و منابع موجود با توجه به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده منابع انسانی و ... و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی درخصوص اصلاح آن

4- مطالعه و بررسی مستمر تشکیلات و سازمان تفصیلی دانشگاه با توجه به توسعه و گسترش فعالیتهای واحدهای دانشگاهی

5- نظارت بر تخصیص پست ، صدور احکام از لحاظ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رعایت مقررات استخدامی

6- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاستها و ضوابط بودجه کل کشور و پیشنهادات واحدهای تابعه و نیازهای پیش بینی شده آتی

7- ابلاغ بودجه مصوب در قالب تخصیصهای سه ماهه به هر یک از واحدهای تابعه

8- نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنماییهای لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

9- تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه های جاری ، طرح تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) وزارت متبوع

10- مطالعه و بررسی آئین نامه ها و اساسنامه ها و برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی دولت و تهیه گزارشهای مربوط

11- پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها ، طرحها و برنامه ها

12- تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها در راستای اهداف دانشگاه

13- مطالعه و بررسی اهداف چشم انداز دانشگاه در قالب برنامه های استراتژیک تهیه شده

 

 

 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:2
بازديد امروز سايت:66
بازديد اين صفحه:5228
تعداد کل بازديد:532783

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230