کارشناسان و کارشناس مسئول

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

خیبر محمدی

لیسانیس علوم اجتماعی

کارشناس مسئول مهندسی سازمان

سید رضا احمدی

لیسانس مدیریت دولتی

کارشناس مسئول سیستم ها و روشها

یزدان شرفی

لیسانس فقه و مبانی حقوق

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

حسن حبیبی

لیسانس کامپیوتر

کارشناس مهندسی مشاغل

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:200
بازديد اين صفحه:905
تعداد کل بازديد:497953

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230