کارکنان و کارشناسان 

نام ونام خانوادگي

سمت

شماره تماس

داور حقیقی

مسئول دفترمدیریت

 07433337249  

محمد بی تاب

معاون مدیریت و کارشناس امور مالی

 07433337249  

رسول آروین

رئیس اداره تدارکات 07433337249  

مهرزاد وفایی

کارشناس امور رفاهی

 07433337249  

حمید یوسفی

کارشناس امور رفاهی

 07433337249  

خانم افراشته

مسئول مناقصات و قراردادها

 07433337249  

مهدی منصوری

مسئول نگهداشت فیزیکی

 07433337249  

محمد شفیع علیزاده

مسئول نظارت بر خدمات عمومی

 07433337249  

فهیمه صادقی

مسئول امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

 07433337249  

مجید علیزاده

مسئول دبیر خانه مرکزی

 07433337249  

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:8
بازديد امروز سايت:206
بازديد اين صفحه:93
تعداد کل بازديد:261887

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230

لینک های مفید:

»خدمات الکترونیک دانشگاه

»آئین نامه ها و دستورالعمل ها

»مناقصه ها و مزایده ها

»دستورالعملهاي نظام نوين مالي

»رویکرد نظام نوین مالی درمباحث بودجه ای

» معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت

» مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت

سایر معاونت ها:

»معاونت بهداشتی
» معاونت آموزشی
» معاونت پژوهشی
»معاونت دارو و غذا
»معاونت فرهنگی و دانشجوئی