سعید شکیبایی

علی رضا شکیبایی

علی رضا شکیبایی

سمت : مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

مدرک تحصيلي : کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

سوابق اجرایی:

- سوپروایزر بیمارستان شهید رجائی گچساران

- مسول خدمات بیمارستان شهید رجائی گچساران

- رئیس حسابداری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گچساران

- مدیر اجرائی نظام نوین مالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از سال 88 تاکنون

- مدرس کشوری نظام نوین مالی در زمینه حسابداری تعهدی در دانشگاههای علوم پزشکی

- عضو تیم نظارت نظام نوین مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 88 تاکنون

- دبیر کمیته اموزش نظام نوین مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ابتداي سال90 تاكنون

- معاون مدیر مالی دانشگاه در سال90

-عضو کمیته فنی و تخصصی بودجه دانشگاههای علوم پزشکی کشور

- عضو انجمن حسابداران خبره ایران


تلفن تماس : 33337261-074

فاکس : 33337261-074

پست الکترونيک : alirezashakebae@yahoo.com

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:5
بازديد امروز سايت:152
بازديد اين صفحه:530
تعداد کل بازديد:361406

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230