شرح وظایف:

1-تنظیم و کنترل اعتبارات

2-کنترل وجوه اعتبار ابلاغی با اداره دفترداری و دریافت و پرداخت و انجام امور محوله طبق دستور مافوق

3-نظارت بر کلیه دریافت و پرداخت ها و تخصیص و هزینه از منابع مختلف

4-درخواست وجه از خزانه بابت اعتبارات بودجه برنامه ای

5-ارتباط با مدیریت بودجه جهت هماهنگی تخصیص اعتبار

6-ارتباط و هماهنگی از نظر صخت اعتبار ،تخصیص ،دریافتها ،پرداخت هاو هزینه با اداره تنظیم حساب ها

7-هماهنگی با مدیریت بودجه در جهت تهیه بوجه تفصیلی

8-هماهنگی با اداره دفترداری در هنگام بستن حساب ها و تعیین مانده وجوه مصرف نشده

9-تهیه گزارشات مالی جهت اتخاذ تصمیم مدیران و مسئولین دستگاه

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:87
بازديد اين صفحه:731
تعداد کل بازديد:532804

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230