شرح وظایف ادره نظارت و بررسی عملکرد مالی:

1-رسیدگی به اسناد هزینه ای عاملیت ها و تطبیق با قوانین ودستورالعمل اجرائی مربوطه

2-رسیدگی به اسناد تنخواه گردان ،پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و دستور العمل مربوطه

3-رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی

4-رسیدگی به اسناد پرداختی پرسنلی با آخرین دستورالعمل های صادره

5-بررسی اسناد رفع واخواهی شده اسناد هزینه ای واحدهای مستقل و غیر مستقل

6-هماهنگی با واحدها جهت تنظیم اسناد مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی و بخشنامه ها و ضوابط اجرایی

7-بررسی اسناد مطایبق حسابداری نقدی و تعهدی

8-کنترل و بررسی ضمائم و مدارک کلیه دریافتی ها و پرداختی ها به منظور انجام مراحل بعدی(صدور اسناد و برگه حسابداری)

9-رسیدگی به کلیه اسناد هزینه اعم از پرسنلی ،اداری،سرمایه ای ،انتقالی و اختصاصی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و آیین نامه ودستورات صادره

10- نظارت و کنترل کلیه ادارات مالی 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:258
بازديد اين صفحه:650
تعداد کل بازديد:531706

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230