شرح وظایف:

1- کنترل حسابهای بانکی وتهیه صورت مغایرت  ماهیانه وسالانه همه حسابها تعداد 40حساب نزد 10بانک

2- تهیه وتتنظیم تراز نهایی در پایان هر سال جهت ارائه به دیوان محسبات  خزانه ودارایی وحسابرس

3- نگهداری حسابهای سپرده وتضمینات وثبت های مربوط

4- تهیه وتنظیم مغایرت حسابها با اداره اعتبارات

5- تنظیم وثبت مربوط به اصلاح اشتباهات در دفاتر

6- تهیه وتنظیم تراز اعتبارات داراییهای سرمایه ای وهزینه ای به دو روش نقدی وتعهدی جهت ارائه به دارایی

7- پیگیری تهیه واخذ دفاتر کل وروزنامه واحد های زیر مجموعه دانشگاه

8- همکاری در تهیه صورت های مالی  سالیانه

9- جواب دهی وگزارش گیری از اسناد مربوط به سالهای قبل

10- پاسخگویی روزانه ومستمر به سازمانهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات ، دارایی ، خزانه ، وسازمان های بازرسی

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:11
بازديد امروز سايت:264
بازديد اين صفحه:36
تعداد کل بازديد:261945

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230

لینک های مفید:

»خدمات الکترونیک دانشگاه

»آئین نامه ها و دستورالعمل ها

»مناقصه ها و مزایده ها

»دستورالعملهاي نظام نوين مالي

»رویکرد نظام نوین مالی درمباحث بودجه ای

» معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت

» مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت

سایر معاونت ها:

»معاونت بهداشتی
» معاونت آموزشی
» معاونت پژوهشی
»معاونت دارو و غذا
»معاونت فرهنگی و دانشجوئی