شرح وظایف اداره اموال:

1-پاسخگویی به درخواست ها و مکاتبات مراجع ذیصلاح نظارتی

2-بررسی و مغایرت گیری دارایی های ثابت طبق کارت اموال با تراز حسابداری طبق نرم افزار نظام نوین مالی

3-اعمال نظارت بر هر گونه تحویل و تحول دارایی های بین امنای اموال دانشگاه

4-نظارت و بررسی به هر گونه جابجایی (تغییر مکان)و فروش دارایی های ثابت به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات

5-شناسایی و اصلاح کدهای مصرفی و اموالی که به اشتباه در نرم افزار نظام نوین مالی تعریف گردیده است

6-راهنمایی و رفع مشکلات امنای اموال در زمینه نرم افزار نظام نوین مالی و مکاتبات اداری

 

 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:83
بازديد اين صفحه:536
تعداد کل بازديد:499476

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230