کارکنان و کارشناسان    

نام ونام خانوادگي

سمت

مدرك تحصيلي

روح اله عبدالهي

ناظر ابنيه

ليسانس عمران

ابوالحسن حيدري

ناظر ابنيه

ليسانس عمران

فرهاداحمدي حسين خاني

ناظر ابنيه

ليسانس عمران

سيروس محمود زادگان

ناظر ابنيه

ليسانس عمران

محمدصادق گودرزي

ناظر ابنيه

ليسانس عمران

عزيز اله انجام

ناظرابنيه امورقراردادها

ليسانس عمران

حسين رهيده

ناظر ابنيه

ليسانس عمران

هوشنگ صفدري سروك

ناظرابنيه امورقراردادها

فوق ديپلم عمران

غفار باقري

ناظر ابنيه

فوق ديپلم عمران

اله بخش مهدويان

ناظر ابنيه

فوق ليسانس خاك وپي

فردين اميدي

ناظر تاسيسات مكانيكي

ليسانس مكانيك

داريوش مجيديان

ناظرتاسيسات برقي

ليسانس برق

زينب ارجمند

معمار

ليسانس معماري

محمد شريف بختياري

دفتردار

سيكل

تهمينه عباس زاده

ماشين نويس

ديپلم

غلام سعادت

خدمات

ابتدايي

كشواد پناهي كرد لاغري

امور مالي

ليسانس حسابداري

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:10
بازديد امروز سايت:259
بازديد اين صفحه:43
تعداد کل بازديد:261940

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230

لینک های مفید:

»خدمات الکترونیک دانشگاه

»آئین نامه ها و دستورالعمل ها

»مناقصه ها و مزایده ها

»دستورالعملهاي نظام نوين مالي

»رویکرد نظام نوین مالی درمباحث بودجه ای

» معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت

» مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت

سایر معاونت ها:

»معاونت بهداشتی
» معاونت آموزشی
» معاونت پژوهشی
»معاونت دارو و غذا
»معاونت فرهنگی و دانشجوئی