اداره برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی و حقوق و دستمزد

رئیس اداره :

        فرهمند نیک اقبال

مدرک تحصیلی :

        کارشناس بهداشت عمومی(گرایش مبارزه با بیماریها)

تلفن :    

       074-33337368

سوابق :

  • کاردان مبارزه با بیماریها و مسئول فنی مرکز بهداشتی درمانی سی سخت

  • کارشناس مسئول بهداشت مدارس مرکزبهداشت بویراحمد

  • مسئول گسترش شبکه مرکزبهداشت بویراحمد

  • کارشناس مسئول آموزش بهورزی معاونت بهداشتی
  • کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

  • رئیس اداره  برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و حقوق و دستمزد

لیست پرسنل واحد

شرح وظایف

آقای ساسان دارابی

074-33337368

  • نیاز سنجی، برنامه ریزی و توزیع نیروی انسانی ، معاونتها، شبکه ها، بیمارستانها، ادارات و واحدهای دانشگاه علوم پزشکی
  • برنامه ریزی درراستای رسیدن  به اصول ،‌اهداف و راهبردهای  آموزش منابع انسانی درسطح واحدهای دانشگاه علوم پزشکی  
  • انجام امورمربوطه  به صدوراحکام  پرسنلی  و برقراری حقوق ومزایا وترفیعات براساس  ضوابط ومقررات موجود 

خانم مریم مرادی شیبانی

074-33337368

آقای مهران نیک فطرت 

074-33337385

آقای آیت اله داورپناه

074-33337220

 

 

   

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:274
بازديد اين صفحه:3905
تعداد کل بازديد:531414

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230