گروه تشكيلات وطبقه بندي مشاغل

نام ونام خانوادگي       
سمت           
مدرك تحصيلي                      
شماره تماس
محمد تقي كريمي رئيس  ليسانس مديريت دولتي  
خيبر محمدي كارشناس ليسانس علوم اجتماعي  
يزدان شرفي كارشناس ليسانس الهيات  
محمود پورطاهر كارشناس ليسانس علوم اجتماعي  

شرح وظايف:

 

 

FEATURES