نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس

سيد رحمت الله نظري

لیسانس حقوق

مسئول استخدام
    داخلي 249 -3337230

علی خرم روز

فوق لیسانس اقتصاد

کارشناس استخدام

    داخلي 249- 3337230

 شرح وظایف :

1- اجراي قوانين ومقررات و آئين نامه هاي استخدامي

2- بررسي و اجراع نامه هاي مربوط به امور پرسنلي به كاركنان تحت سر پرستي

3- نظارت بر امور استخدام ‘ترفيع ‘ تغيير پست سازماني ‘ اشتغال ‘ انفصال‘ آماده به خدمت‘ بازنشستگي ‘ خروج از خدمت‘ مامور به خدمت وغيره

4- نظارت در تهيه پيش نويس نامه ها و احكام پرسنلي كاركنان

5- همكاري لازم با رئيس گروه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل

6- اعلام نياز از معاونت هاي دانشگاه جهت صدور آگهي استخدامي

7- هماهنگي با مديريت تشكيلات و بودجه بر نامه اي و استانداري و بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت صدور مجوز استخدامي و تامين اعتبار آن

8- انتشار آگهي استخدام جهت تامين نيروي انساني

9- صدور احكام ابلاغ محل خدمت جهت نيروي جديد الا استخدام

10- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور العمل مقام مافوق

11- تثبیت وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی


آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:7
بازديد امروز سايت:257
بازديد اين صفحه:4763
تعداد کل بازديد:353217

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230