واحد امور بازنشستگان
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس

حسن هاشمي

ليسانس علوم اجتماعي

مسئول  امور بازنشستگان

0741-3337236

ساعد خلق نيك

ليسانس اقتصاد نظري

کازشناس امور بازنشستگان

0741-3337236

   
 
 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:5
بازديد امروز سايت:495
بازديد اين صفحه:3640
تعداد کل بازديد:261622

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230

لینک های مفید:

»خدمات الکترونیک دانشگاه

»آئین نامه ها و دستورالعمل ها

»مناقصه ها و مزایده ها

»دستورالعملهاي نظام نوين مالي

»رویکرد نظام نوین مالی درمباحث بودجه ای

» معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت

» مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت

سایر معاونت ها:

»معاونت بهداشتی
» معاونت آموزشی
» معاونت پژوهشی
»معاونت دارو و غذا
»معاونت فرهنگی و دانشجوئی