صفحه اصلی > مدیریت امور مالی >  ماموریت و شرح 

نام و نام خانوادگی : سید جلیل ملک حسینی

مدرک تحصیلی :  فوق ليسانس مدیریت دولتی

پست سازمانی :مديریت امور مالي

ایمیل:

سید جلیل ملک حسینی


                                                                  شرح وظايف:                                                                                                                                    

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشگاه از طریق نظارت مستمر بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مقررات حاکم بر تحریردفاتر و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت
2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی دانشگاه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3- تبادل اطلاعات مالی حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول
4- پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدها
5- نظارت بر عملکرد مالی نماینده های امول مالی در واحدهای تابعه دانشگاه
6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی ها
7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان
8- اجرای کدنیک حسابها حست شکل عمومی ، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی
9- اجرای عملیات مالی در چهار چوب بودجه تفضیلی مصوب هیئت امناء
10- سایر وظایف مندرج در قوانین مالی و محاسباتی کشور که بر موسسات عالی نافذ است .

واحدهای زیرمجموعه 

نام واحد

مسئول 

اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار  

سعید شکیبایی         

اداره حسابداری پرسنلی - دریافت و پرداخت

فریده خلقی فرد

اداره نظارت و بررسی و عملکرد مالی

                        داداله لطفی

اداره حسابداری مدیریت

اکبر مرادی مقدم

اداره اموال

محبوبه اسیایی

کارکنان 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

ابوالحسن دانشگر لیسانس حسابداری معاون 

مسعود افشون

کارشناس ارشد مدیریت مالی

کارشناس مسئول امور مالی(در آمد)

علی روزبهی

کارشناس امور مالی(در آمد)

کارشناس مسئول امور مالی(در آمد)

عبد العظیم باقرپور

دیپلم

کارشناس امور مالی(در آمد)

اطلاعات تماس:

آدرس پستي : ياسوج- بلوار شهید مطهری- ساختمان ستادمرکزی دانشگاه

کد پستی : 7591741417

تلفن : 07433337221 و فکس : 07433337235

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:5
بازديد امروز سايت:246
بازديد اين صفحه:9164
تعداد کل بازديد:353205

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230